Home

Welkom bij de vernieuwde website van hengelsportvereniging De Knorhaan uit Bavel (Noord Brabant). Surf gerust eens door de verschillende menu’s van deze vereniging en kom zo meer van ons te weten!

De vereniging werd opgericht op 1 mei 1968 en draagt de naam: HENGELSPORTVERENIGING DE KNORHAAN en bestaat dus al ruim 48 jaar en is gevestigd te Bavel.

De doelstelling van de vereniging is het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie en het beschermen en verbeteren van de visstand.
Tegelijkertijd worden de belangen van de sportvisser behartigd en die van onze vereniging in het bijzonder. Destijds is de vereniging uit een stel visvrienden opgericht als een vereniging die er de voorkeur gaf om op zoutwater te gaan vissen.
Later is ook de zoetwatervisserij als separate afdeling van de vereniging opgericht. Als viswater was de “Put van Oomen” te Bavel in het bezit van de vereniging gekomen. Daar werd een gecontroleerde visstand in samenwerking met de OVB in uitgezet en in stand gehouden. Naar behoefte werd jaarlijks vis uitgezet. Inmiddels is sinds 1996 de zoetwaterafdeling opgeheven.