Activiteiten

iCal (Klik op deze link om alle wedstrijd data direct in je smartphone te zetten).


De vereniging organiseert jaarlijks voor haar leden 6 clubwedstrijden waarbij om het clubkampioenschap wordt gevist. Het betreft 4 wedstrijden die vanaf de kant worden georganiseerd en 2 bootwedstrijden. De favoriete visstekken zijn hierbij aan het Noordzee strand of de Oosterschelde en/of Westerschelde en Noordzeekanaal.

Tegelijkertijd wordt om het Knorhaankampioenschap gevist. Op de algemene jaarvergadering ieder jaar gehouden op de laatste vrijdag van de maand januari worden dan de respectievelijke bekers uitgereikt aan diegene die zich het beste hebben weten te plaatsen. Als er geen Knorhaan gevangen wordt gaat deze beker naar diegene die de grootste vis van dat jaar heeft gevangen.

In de maand december wordt door de viscommissie een zogenaamde wildviswedstrijd georganiseerd. De prijzen bestaan uit wild en meestal wordt het Callandkanaal gekozen voor de visstek. Deze wedstrijd staat open voor leden en introducés.

De vereniging neemt ook jaarlijks deel met meerdere teams aan de selectiewedstrijden voor het Nederlands Kampioenschap (NK). De door de FZWN georganiseerde wedstrijd onder auspiciën van Sportvisserij Nederland wordt meestal in maart / april gehouden en is bepalend of men doorgaat naar de naselectiewedstrijden. Op deze wijze is het dus mogelijk om aan Europese of Wereldkampioenschappen deel te nemen.