Hoogtepunten

In 1988 bestond de vereniging 20 jaar. Ter gelegenheid daarvan werd op 7 mei van dat jaar een grootse viswedstrijd georganiseerd op het strand bij Vlissingen (Dishoek). Het was de 1 ste maal dat zulks gebeurde en het aantal deelnemers aan deze wedstrijd was 249.

In 1993 vierde de vereniging zijn 25 jarig bestaan. Dit feit werd destijds herdacht met eveneens een groots georganiseerde viswedstrijd op het strand bij Vlissingen ( Dishoek). Door de grote homogeniteit onder de leden en hun familie werd in alle opzichten deze dag tot een grandioze en onvergetelijke feestdag gemaakt.

Ruim 220 deelnemers aan deze wedstrijd met grote prijzenpot,bijeengebracht door bestuur en middenstand in Bavel. Een eensgezindheid waarop we met trots en nog steeds met genoegen kunnen terugzien.

Vanaf het begin heeft de vereniging zich bezig gehouden met het deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Vastgesteld kan worden dat zulks nu al 48 jaar plaats vindt, ieder jaar nemen leden deel aan deze wedstrijden.

Indien een formatie niet mogelijk is gaan leden individueel maar wel namens de vereniging naar deze wedstrijden.

Ook wordt vaak ingeschreven door korpsen bij open georganiseerde wedstrijden. Gedurende de loop van jaren werden diverse aardige prijzen gewonnen.

Zo werd het 1 ste korps in 1981 Nederlands kampioen kustvissen en mocht Anton v.d. Biggelaar in 1982 naar de wereldkampioenschappen kustvissen in Biscarosse in Frankrijk, alwaar het Nederlandse team een 2 de plaats wisten te veroveren en een zilveren medaille won.

Vanaf de jaren 1980 werden goede klasseringen geboekt en weten wij regelmatig door te dringen tot de Nederlandse kampioenschappen kustvissen en/of bootvissen.

In maart 1991 werd een lid van de vereniging Europees kampioen bootvissen.