Onze club

De vereniging werd opgericht op 1 mei 1968 onder de naam Hengelsportvereniging “De Knorhaan”. Zij vestigde zich in Bavel, destijds gemeente Nieuw Ginneken,thans Breda.

Het doel van de vereniging was :

  • bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie
  • beschermen en verbeteren van de visstand
  • in het algemeen het behartigen van de belangen van de sportvisser en in het bijzonder van de bij de vereniging aangesloten leden.

Op de algemene ledenvergadering van 6 april 1987 werd besloten de statuten bij notariƫle akte vast te leggen.

De vereniging bestond toen uit 35 zoutwater vissers.

De vereniging kent een huishoudelijk en een wedstrijdregelement.

Het wedstrijdreglement is specifiek voor onze vereniging, doch vormt een afspiegeling van de NVVS regels. Deze organisatie heet sinds 1 januari 2006 Sportvisserij Nederland.

De vereniging is aangesloten bij de Federatie Zuid West Nederland (FZWN) en Sportvisserij Nederland (Fusie OVB en NVVS).