Leden

De vereniging bestaat uit maximaal 35 leden. Dit is een bewuste keuze vanwege de capaciteit bij de te organiseren bootwedstrijden.

In het Huishoudelijk Reglement dat in 2002 werd aangenomen door de algemene ledenvergadering is geregeld dat bij aanmelding toelating geschied als aspirant lid. Het lidmaatschap wordt geweigerd aan diegene :

  • Die niet van onbesproken levensgedrag is
  • Die eerder geroyeerd is geweest door de vereniging
  • Die een gevaar vormt voor de vereniging en zijn leden

Na een jaar beslist de algemene ledenvergadering over de toelating als lid.

Naast ereleden kent de vereniging ook buitengewone leden. Het buitengewone lidmaatschap kan verleend worden op eigen verzoek. Meestal neemt men dan geen deel meer aan de verenigingsaktiviteiten doch wil de men de binding met de vereniging niet verbreken.

Hebt u behoefte aan meer informatie over onze vereniging, of wilt u zich aanmelden als aspirant lid, mail dan naar het secretariaat van De Knorhaan. Zie onderstaande link.