Middelen

De contributie van de vereniging bedraagt € 60,- per jaar. Dit is inclusief de huur voor 2 bootwedstrijden, echter exclusief aas.

Omdat we niet gesponsord of op andere wijze gefinancierd worden, kent de vereniging als inkomstenbron uitsluitend de contributiebijdragen van de leden.

Toch zou een sponsoringbijdrage geen overbodige luxe zijn om de verenigingsactiviteiten wat verder te kunnen ontplooien. Mocht u zich geroepen voelen, richt u zich dan tot het secretariaat van onze vereniging.

We zijn een kleine maar goed georganiseerde vereniging. Onderlinge vriendschap, gezelligheid en visplezier staan voorop.